שרשי הים/ספר זרעים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר זרעים

הלכות כלאים: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י.


הלכות מתנות עניים: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י


הלכות תרומות: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י · יא · יב · יג · יד · טו.


הלכות מעשר: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י · יא · יב · יג · יד.


הלכות מעשר שני ונטע רבעי: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · חט · י · יא.


הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י · יא · יב.


הלכות שמיטה ויובל: א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · טי · יא · יב · יג.