שיחה:רש"י/שבת/סג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רד"ה מטיל מלאי[edit]

פירש רש"י מעות ומלאי כו', צ"ב מנין להוסיף שאף במעות דיברה הגמרא. ובפרט שאם מלאי פירושו סחורה ולא מעות (וכן משמע בפסחים (לא:)) מדוע באמת דיברה הגמרא על סחורה ולא על מעות שזו הדרך הרגילה למחצית שכר כמבואר בכמה מקומות בש"ס, וצ"ב. מי אדיר (שיחה) 15:39, 19 בינואר 2021 (IST)