שיחה:רש"י/פסחים/נג/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

רד"ה סימן להרים[edit]

אבל שאר אילנות שבהרים אין יפין. צ"ב מהמשך הגמרא שמבואר שרק דקלים שבהרים אינם יפים ואילו שאר אילנות יפים ומביאים מהם ביכורים שהרי לענין זה הנ"מ המבוארת בהמשך. שוב ראיתי שבמהדורת עוז והדר ציינו בזה לדברי הרש"ש ולא היה סיפק בידי לראותו. ש"ס יידן (שיחה) 10:33, 17 בינואר 2021 (IST)

רד"ה למקח וממכר[edit]

שפלה אני מוכר לך צריך שיהו בה שקמים, ע"כ. משמע שצריך שבפועל יהיו בה שקמים ואם כן שקמים לא יהיו רק סימן כפי שמשמע עד כאן בגמרא אלא יהיו סיבה וצריך שבפועל יהיו בארץ וצ"ב מה הכריחו לרש"י לפרש כן ולא פירש שצריך שתהיה קרקע שבעיקרון מעלה שקמים. ש"ס יידן (שיחה) 10:33, 17 בינואר 2021 (IST)

רד"ה מקולסין[edit]

לפי שתולה כרעיו חוצה לו בצדו כנושא כלי זיינו בצדו, כובע נחושת בגלית תרגומו קולסא דנחשא. לכאורה קולסא הוא תרגום של כובע אולי של כובע מלחמה אבל כיצד פירש רש"י שהוא לשון כלי זיין, כובע נחושת הוא כלי זיין מנחושת?! ש"ס יידן (שיחה) 00:36, 18 בינואר 2021 (IST)