שיחה:מלך שלם/פסחים/נג/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מלאי[edit]

כתב רבינו: וקשה איך נרמז במילת מלאי סחורה. ונראה דמילת מלאי ר"ל כל צרכו ובסחורה נותן לו סחורה שישתכר כל צרכו.
ויעויין לעיל (לא:) חנות של נכרי ומלאי של נכרי, וברש"י: פת ויין הנמכר בתוכה. ושמא גם שם נפרש כפירוש רבינו. מי אדיר (שיחה) 15:30, 19 בינואר 2021 (IST)