שואל ומשיב/א/ג/עג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שואל ומשיבTriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שואל   מהדורה קמא חלק ג סימן עג   ומשיב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

אח"כ הגיעני שנית מכתבו מג' סיון והנה מה שהאריך מע"ל כי שם הוקצה לעבוד לא הבינותי דכל שאינו צלם ודמות לא מקרי הוקצה לע"ז ומה שמבואר בש"ע סי' קמ"ה ס"ג הוא דוקא בהכניס אליל לתוכה וכאן לא נעבד כלל ומה שהרחיבו הבית ופתחו בה פתוחים הכל להתפלל בתוכה אבל לא לעבוד שם ע"ז דהיינו דמות וצלם וא"כ פשיטא דמותר וגם כיון שעזבוה הו"ל כביטול ואף אם הי' בעת מלחמה נראה לפע"ד דשם כל שלקחו מהם בחזקה יהי' מועיל ביטול וצ"ע בסי' קמ"ו סיו"ד אלא שא"צ לזה גם מ"ש אני על הפר"ח יפה כתבתי ואני רואה שקשה בעיניו הדבר לומר דתלוש ולבסוף חברו יהי' מחובר ובאמת הש"ך בחו"מ סי' צ"ה ס"ק ג' החליט הדברים שהוא כן ואף שהמ"א סי' תרל"ז דחה ראייתו בכ"ז דינו לא נדחה ואני בעניי הארכתי בזה בתשובה ואכ"מ ועיין ברמב"ם פ"ו מערכין הלכה למ"ד ובפ"ה שם ה"ה יע"ש במלמ"ל הסתירה ושם הארכתי בישובו ועיין בשו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף רל"ג ואף אם נימא דמשום חומרא דע"ז הוה כתלוש מ"מ כאן שאין כאן צלם ודמות פשיטא דשרי ודו"ק ומ"ש בכוונת התוס' והוא כתב דפסקי תוס' אינם מכוונים לזה בזה אין לדחות ולהביא ראיה מפסקי תוס' לתוס'.שולי הגליוןאוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף