שאלות חזרה/פסחים/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף ח[edit]

האם מותר לבדוק באור החמה?


באיזה אור מותר לבדוק חצר?


איזה אור חזק יותר נר או אבוקה, ובמה משתמשים לבדיקת חמץ ומדוע?


חורי בית האם צריך לבדוק?


חור שבינו לשכנו כיצד יבדוק?


מה דין אוצרות שמן ויין, שכר, דגים, תמרים, עצים, מלח ושעוה?


כותל שהתשמש בו ועכשיו נפל האם צריך לבדוק ומדוע?


מה דין שלוחי מצוה בחזרתן?


בעלייה לרגל מדוע צריך פסוק שאינן נזוקין בהליכה ובחזרה?


מדוע אין פירות גינוסר וחמי טבריה בירושלים?


מה פירוש דעת ב"ש שצריך לבדוק 2 שורות על פני כל המרתף?


מה פירוש דעת ב"ה שצריך לבדוק 2 שורות החיצונות שהם העליונות.