שאגת אריה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שאגת אריה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ספר
שאגת אריה

אשר חבר הארי הגדול שבחבורה. שר התורה.
מאיר עיני חכמים בפלפול עמוק וסברא ישרה. לאמיתה של תורה.
גאון הגאונים. עוצם חריפתו ובקיאתו כאחד הראשונים.

מאור הגולה
כבוד מוהר"ר אריה ליב ראש ישיבה
בהגאון מו"ה אשר זללה"ה.
בעל המחבר ספר טורי אבן

אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק מיץ המעטירה.

החבור הנפלא והנחמד הזה נודע ביהודה ובישראל גדול שמו

[נוסח שער הספר, ורשה תרכ"ט]

תוכן העניינים[edit]

דיני קריאת שמע

אבגדהוז

דיני הזכרת יציאת מצרים

חטייאיביג

דיני תפילה

ידטוטזיזיחיט

דיני ברכות

ככאכבכגכדכהכוכז

דיני ציצית

כחכטללאלבלג

דיני ספר תורה

לדלהלו

דיני תפילין

לזלחלטממאמבמגמדמהמומזמח

דיני מילה

מטננאנבנגנדנה

דיני שבת

נונזנחנט

דיני קידוש

ססאסב

דיני יום טוב

סגסדסהסוסזסחסט

דיני יום הכפורים

עעאעבעגעדעהעו

דיני חמץ

עזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצא

דיני מצה ומרור

צבצגצדצהצוצזצחצטק

דיני ראש השנה

קאקבקגקדקהקוקזקח

מהדורות דפוס[edit]

 • פרנקפורט דאודר תקט"ז באתר "אוצר החכמה"
 • יוזעפאף תרט"ו באתר "אוצר החכמה"
 • ורשה תרכ"ט באתר "HebrewBooks"
 • החדשות וילנה תרל"ד באתר "אוצר החכמה" (ד"צ הנ"ל, ירושלים תש"ל עם הגהות רי"פ פערלא באתר "אוצר החכמה"
 • ורשה תרל"ט באתר "אוצר החכמה"
 • ורשה תרנ"ח באתר "אוצר החכמה"
 • ירושלים תשל"א (מכון חתם סופר) באתר "אוצר החכמה"
 • ירושלים תשל"ג (מכון חתם סופר, מהדורה שניה) באתר "אוצר החכמה"
 • ירושלים תשס"ב (מכון שער המשפט) באתר "אוצר החכמה"
 • ירושלים תשע"ד (ח"א: א-נה באתר "אוצר החכמה"; ח"ב: נו-קח באתר "אוצר החכמה")
 • ברוקלין תשע"ו (מהדורת אייכארן. חלק א: א-נה באתר "אוצר החכמה"; חלק ב: נו-קח באתר "אוצר החכמה"; חלק ג: שו"ת שאגת אריה החדשות באתר "אוצר החכמה")
לעיון נוסף
 • שמואל ירושלמי, רבינו השאגת אריה ותורתו, ירושלים תשל"ד מעמ' כה ואילך הערות רבות מגאוני הדורות ששקלו וטרו בדברי רבנו, ד"צ תשנ"א באתר "אוצר החכמה"