רש"ש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
(Redirected from רש"ש על המשנה)
Jump to navigation Jump to search
הגהות וחדושי רש"ש
מאת הרב הגאון הגדול כו' מוהר"ר שמואל שטראשון זצ"ל מווילנא
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות

פרטים על מהדורת הרש"ש שבאוצר הספרים[edit]

ידיעות כלליות
  • קטעים שלמים המוסגרים במרובע - קטעים שנוספו בש"ס וילנא תר"מ (לאחר פטירת רש"ש)
באוצר הספרים
  • נפתחו ראשי תיבות רבים, חלקם של שמות ספרים לא מוכרים
  • נוספה חלוקה לקטעים
  • נוספו קישורים פנימיים רבים
  • נוספו (בהערות שוליים) ציטוטים של ספרים שמובאים ברש"ש ואינם מצויים