רש"ש/ערכין/כה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבנו גרשום
רש"י
תוספות
רש"ש

שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png ערכין TriangleArrow-Left.png כה TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא ת"ר ואם לא יגאל כו' ואם מכר כו'. כצ"ל בו':

שם אדרבה מרבה אני את האח שכן קם תחת אביו ליבום. בקדושין ובב"ב הגי' תחת אחיו:

שם אדרבה ואם לא יגאל כו'. כצ"ל בו':

רש"י ד"ה ממקדיש בית. יהבי כהנים דמי חמשים כו'. והמל"מ כ' בדעת הרמב"ם שהכהנים פודים בשוויה. ומש"כ שם שבמ"כ שהביא הכ"מ ט"ס כבר קדמו בזה התוי"ט:

תד"ה מה. אלא והיה בצאתו ביובל קדש לה' לכהן תהיה. כצ"ל: ודע דבת"כ איתא מדכתיב השדה בצאתו מגיד שהשדה קרוי ל"ז בלה"ק. וזה סתירה למה שהבין הש"ך (חושן משפט סי' שט"ז סק"ה) בפי' הכתוב (דברים כח לב) זרע רב תוציא השדה וסייעתא להמתרגם האשכנזי הבאתים בב"ק (נח ב) ע"ש[1]:שולי הגליון


  1. שם הביא רבנו: 'האשכנזי תרגמו לנוכח' וגם שם נטה לדברי המתרגם האשכנזי הלא הוא רמ"ד הידוע. והנה תרגום רמ"ד כבר נגעו בו רבנן ואפקוהו מבי מדרשא, ונביא רק לשונו שאליה מתייחס רבנו, שתרגם (הפסוק 'זרע רב תוציא השדה', דברים כח לח) 'דוא ווירסט פיעל זאמען אויף דען אקקער ברינגען', שתרגומו החופשי "זרע רב תוציא (אתה) אל השדה...". וראו גם פירוש רבי יוסף בכור שור (שם) שפירש: זרע רב תוציא. מביתך אל השדה לזרוע, ותחרוש ותזרע ותטרח. ע"כ. ועי' תורה תמימה (ויקרא כז כא הערה קכב). ובשו"ת יד אלעזר (סוף סי' מד) (תשובה לר"י רייפמאן) כתב לקיים דברי הש"ך, שהדבר תלוי בגירסאות בתרגום אונקלוס שם דאם מתרגמינן 'תפיק חקלא' מבואר כדברי רבנו ואם מתרגמינן 'תפיק לחקלא' מבואר כדבריהם, וע"ש שהוכיח מסברא ומגמרא גם מריהטת המקראות דמסתברא כגירסת 'תפיק חקלא'. [מאידך מהמשך הקללות 'כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור', יש במשמע כגירסת 'תפיק לחקלא'. וכך גם בחגי (א ו) כתיב: זרעתם הרבה והבא מעט. הרי שהקללה היא שזריעה תהיה רבה ולא שהתנובה תהיה רבה (הרב אליהו דיסקין, כי תבא, תשפ"א ד')]
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף