רש"ש/מועד קטן/כד/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רמב"ן
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
קרן אורה
רש"ש

שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png מועד קטן TriangleArrow-Left.png כד TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

תד"ה פי' בקונטרס כו'. שכבסו קודם האבל ללבוש כו'. כצ"ל (רש"א):

בא"ד דאביי כרבי ורבא כראב"ש. כצ"ל (הנ"ל):

תד"ה ר"ע. וה"ה מסתמא לענין בכור. תימה דהרי שם בבכור פליגי ר"ע וחכמים ולענין אבילות הכל מודים דיום ל' כשלפניו. ואולי כוונתם בדלא קים ליה שכלו לו חדשיו דאפילו ר"ע מודה דגם בנתן יחזיר ע"ש בתד"ה מת בנו וצ"ע בזה. ונ"ל דט"ס הוא וצ"ל לענין כבוד ור"ל לענין דהכא דהכל טעמא מפני הכבוד כמ"ש לעיל בד"ה ואין אומרים:

תד"ה דר"א. ובין ר"ה ליוה"כ שבעה כו'. וכ"כ הרא"ש סי' ע"ה בשם בעל הלכות וז"י שבין ר"ה ויו"כ כו'. ולכאורה ה"ל למיחשב גם יו"ט ב' של ר"ה ליום אחד וליהוי שמונה וכמ"ש הרא"ש במסקנא דמילתא בענין שעה אחת לפני עצרת וכה"ג כ' התוס' בסה"ד. וע"כ צריך לחלק דשאני ב' י"ט של ר"ה דכיומא אריכתא דמו וסייעתא למש"כ הט"ז בסי' שצ"ט סק"ז בשם מהרי"ל ע"ש:

בא"ד אלא יל"פ דנל"מ לענין שמועה רחוקה כו' בהני שני ימים אחר יו"כ. ר"ל בצירוף הני שני ימים וכמו דחשבו לעיל. אבל ק"ל מדוע ליום דער"ה חשבינן לז"י אף לענין שמועה רחוקה משום דבטיל ביה גזירת שבעה א"כ גם עיו"כ יחשב לתשלום שלשים כיון דמיבטל ביה גזירת למ"ד לתירוץ זה:

בא"ד ובסמוך פי' כענין זה הרב יום אחד כו'. כ"נ דצ"ל:

תד"ה אלא. ואסיק חכם כו' מברין עליו אלו ואלו ולקמן אמר אפי' רבו כו' אינו יושב עליו אלא יום א' נ"ל מכאן משמע כו'. כצ"ל סדור הדברים. וק"ל א"כ מדוע לא הביא הש"ס לעיל (כ ב) מהא דחכם שמת הכל קורעין עליו. דאיכא קריעה בלא שבעה ולישני כי תניא ההיא משום כבוד החכם כדמשני התם על אביו ואמו:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף