רש"ש/חולין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
הגהות וחידושי
רש"ש
על מסכת חוליןחולין[edit]

פרק ראשון – הכל שוחטין[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו:

פרק שני – השוחט[edit]

כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב.

פרק שלישי – אלו טרפות[edit]

מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז:

פרק רביעי – בהמה המקשה[edit]

סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח.

פרק חמישי – אותו ואת בנו[edit]

עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג. פג:

פרק ששי – כסוי הדם[edit]

פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט:

פרק שביעי – גיד הנשה[edit]

פט: צ. צ: צא. צא: צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג. קג:

פרק שמיני – כל הבשר[edit]

קג: קד. קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז:

פרק תשיעי – העור והרוטב[edit]

קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: קכ. קכ: קכא. קכא: קכב. קכב: קכג. קכג: קכד. קכד: קכה. קכה: קכו. קכו: קכז. קכז: קכח. קכח: קכט. קכט:

פרק עשירי – הזרוע והלחיים[edit]

קל. קל: קלא. קלא: קלב. קלב: קלג. קלג: קלד. קלד:

פרק אחד עשר – ראשית הגז[edit]

קלה. קלה: קלו. קלו: קלז. קלז: קלח. קלח:

פרק שנים עשר – שילוח הקן[edit]

קלח: קלט. קלט: קמ. קמ: קמא. קמא: קמב.