רש"י/משלי/כא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png משלי TriangleArrow-Left.png כא

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ב[edit]

כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן. ומונ':

ד[edit]

רום עינים. גסות הרוח:

ורחב לב. חפץ למלאות תאות לבו הוא ניר של רשעים חרישותם ומחשבותם הוא חטאתם:

ה[edit]

מחשבות חרוץ. אדם ישר המתהלך באמת ובמשפט חרוץ:

אך למותר. להצלחה ולריוח באות:

וכל אץ. דוחק את השעה:

ו[edit]

פועל אוצרות. להרבות הון: בלשון שקר:

הבל נדף וגו'. מוקשי (ס"א מבקשי) מות הם לו:

ז[edit]

יגורם. יגור אותם:

ח[edit]

הפכפך דרך איש וזר. איש והוא זר סר מן המצוה דרכו הפכפך:

ט[edit]

ובית חבר. שנכנס לבית חבירו לדבר עם אשתו, ומדרש אגדה ניבא שסוף השכינה להסתלק מעל ישראל שהם כאשת מדיני':

ובית חבר. בית שמחברים בו רעים להקב"ה כגון צלם שהעמיד מנש' בהיכל ה':

יא[edit]

בענש לץ יחכם פתי. ע"י יסורי הלצים הפתאים מתחכמים ושבים בתשובה:

יב[edit]

משכיל צדיק. צדיקו של עול' הוא הקב"ה נותן לב להכרית בית רשע כגון זכר עמלק:

יד[edit]

מתן בסתר. צדקה:

ושוחד בחק. אף זו צדקה יכפה אף, יכפה חמה עזה:

טו[edit]

שמחה לצדיק עשות משפט. שמחה להקב"ה לעשות דין בצדיקים כדי לזכותם לחיי העה"ב ושמחה לצדיק שהקב"ה מביא יסורין עליהם כדי שיזכו לעה"ב כך נדרש במדרש תהלים:

ומחתה. היא לפועלי און לפי שאין נותנין לב לשוב ואין היסורין מועילין להן ומצטערין ולא להועיל:

טז[edit]

אדם תועה מדרך השכל. פורש מן התורה:

בקהל רפאים. בעדת גיהנם:

יז[edit]

איש מחסור. מי שאוהב שמחת משתה תמיד:

יח[edit]

כופר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד. צדיק נחלץ ורשע בא תחתיו כגון מרדכי והמן:

יט[edit]

טוב שבת בארץ מדבר. גם זה על סלוק השכינה נאמר:

כ[edit]

וכסיל אדם. וכסילות של אדם:

כב[edit]

עיר גבורים עלה חכם. זה משה רבינו שעלה לבין המלאכים גבורי כח (ויורד וגו', תורה):

כד[edit]

יהיר. גס רוח סופו להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר:

כו[edit]

וצדיק יתן. כל צרכי ביתו שהקב"ה מזמן לו:

כז[edit]

אף כי בזמה יביאנו. וכ"ש כשהוא מביאו להרשיעו ובעצה רעה כגון קרבנות בלעם ובלק שלא היו מביאים אלא לקלל את ישראל:

כח[edit]

ואיש שומע. שקבל מה שכתוב בתורה לא תענה ברעך וגו' (שמות כ יג):

לנצח. תמיד:

כט[edit]

העז איש רשע בפניו. הרשע מרא' עזותו בשעת כעסו:

בפניו. מל' אף:

ל[edit]

אין חכמה וגו'. אין כל חכם ונבון חשוב לנגד ה' כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >