רש"י/משלי/טז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png משלי TriangleArrow-Left.png טז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

לאדם מערכי לב. הוא סודר עצתו ודבריו בלבו:

ומה' מענה לשון. כשבא להשיב הקב"ה משכילו בדבריו או אם זכה מזמן לו מענה טוב:

ב[edit]

ותוכן רוחות ה'. ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע:

ג[edit]

גול אל ה' מעשיך. גלגל והשלך עליו צרכיך ויכונו מחשבותיך, ד"א גול אל ה' מעשיך, התפלל לפניו על כל צרכיך:

ויכונו. יתבססו ויתקיימו:

ד[edit]

כל פעל ה' למענהו. הכל עשה בשביל קילוסו כמו ענו לה' בתודה (תהילים קמז) ד"א להעיד עליו כלומר פעלו מעיד עליו על גבורותיו שניה' בהגדת תהלים:

וגם רשע. עשה להניחו ליום רעה, וכל זה לקילוסו:

ה[edit]

יד ליד לא ינקה. מיד ליד בא לו גמול גובה לבו:

ו[edit]

וביראת ה' סור מרע. על ידי יראת ה' סור מרע:

ז[edit]

ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. ירצה לו שיהיו שלימים עמו:

ט[edit]

לב אדם יחשב דרכו. ללכת דרך ישר:

וה' יכין צעדו. כמו ששנינו (שבת קד), הבא לטהר מסייעין לו:

י[edit]

קסם על שפתי מלך. על שפתי חכם היושב בדין:

יא[edit]

פלס ומאזני משפט וגו'. לשלם לאדם כפעלו, משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות האדם בפלס ומאזנים:

מעשהו כל אבני כיס. כאשר יש באבני כיס משקלות גדולו' וקטנו' הכל לפי פעלו של אדם:

יב[edit]

תועבת מלכים עשות רשע. דבר תעוב הוא לדיינין ואין הגון להם לעשות רשע:

יד[edit]

חמת מלך. הוא כמלאכי מות כשלוחי מיתתם:

ואיש חכם יכפרנה. יפייסנה:

טו[edit]

באור פני מלך חיים. מי שהקב"ה מסבי' לו פני' חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו:

ורצונו כעב מלקוש. מי שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא את המטר:

יט[edit]

טוב שפל רוח. טוב להתחבר את ענוים ולהיו' אתם שפל רוח מהיות מחלק שלל את גאים:

כ[edit]

משכיל על דבר ימצא טוב. הנותן לב להתבונן על דבריו לפלס את דרכיו ימצא טוב:

ובוטח בה' אשריו. כשהוא מפלס דרכיו ורואה בה מצוה שיש בה סכנה או חסרון כיס ובוטח בהקב"ה ועושה הטוב:

אשריו. הן אשוריו שלו:

כא[edit]

לחכם לב יקרא נבון. שלמד חכמה מרבו:

יקרא נבון. סופו שיהיה נבון בדברים מפולפל בחכמתו ויקראו אותו נבון:

ומתק שפתים יוסיף לקח. כשאדם מטעים דבריו לתלמיד וממתיק דבריו בטעמים יוסיף לקח:

כב[edit]

מקור חיים שכל. לבעליו וכן פתרון המקרא שכל הבעלים מקור חיים הוא לו:

ומוסר אוילים אולת. יסורי אוילים ע"י אולת באים להם וכן משמעו האולת יסורין הוא לאוילים:

כג[edit]

לב חכם ישכיל פיהו. לבו מלמד את פיו לדבר צחות (ועל שפתיו יוסיף לבו לקח):

כד[edit]

צוף דבש. מתוק דבש, ברישק"ה בלע"ז:

אמרי נועם. דברי תורה:

כה[edit]

יש דרך. שהוא ישר לפני איש:

כו[edit]

עמלה לו. לצרכו הוא עמל:

כי אכף עליו פיו. כשפיהו כופהו ותובע לו מאכל אז עמלו עומדת לו שאכל מה שעמל כבר:

כז[edit]

כורה רעה. בלבו חורש הרע:

ועל. שפתיו כאש צרבת הרעה כאש שורפת על שפתיו עד שמוציאה בפיו וגומרה:

כאש צרבת. שורפת כמו (יחזקאל כא ג) ונצרבו בה כל פנים:

כח[edit]

ונרגן מפריד אלוף. וע"י ריגונו ותרעומתו מפריד ממנו אלופו של עולם:

ל[edit]

עוצה עיניו. ל' קריצה וכן איעצה עליך עיני (תהילים לב ח):

כלה רעה. כמו כי כלתה אליו הרעה וגומר וגורם לבא רעה לעולם:

לא[edit]

בדרך צדקה תמצא. ע"י הצדקה מאריכין ימיהם:

לב[edit]

ומושל ברוחו. כובש את יצרו:

לג[edit]

בחיק יוטל את הגורל. בינו לבין עצמו אדם מטיל גורל:

ומה' כל משפטו. לברור לכל אחד ואחד חלקו:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >