רש"י/דברים/כד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

רש"יTriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כד

א[edit]

כי מצא בה ערות דבר. מצוה עליו לגרשה, שלא תמצא חן בעיניו (גיט' צ'):

ב[edit]

לאיש אחר. אין זה בן זוגו של ראשון, הוא הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניסה (שם):

ג[edit]

ושנאה האיש האחרון. הכתוב מבשרו שסופו לשנאתה, ואם לאו קוברתו, שנאמר או כי ימות (ספרי):

ד[edit]

אחרי אשר הטמאה. לרבות סוטה שנסתרה (ספרי. יבמות י"א):

ה[edit]

אשה חדשה. שהיא חדשה לו ואפלו אלמנה, פרט למחזיר גרושתו (ספרי. סוטה מ"ד):

ולא יעבור עליו. דבר הצבא:

לכל דבר שהוא צרך הצבא, לא לספק מים ומזון ולא לתקן הדרכים, אבל החוזרים מעורכי המלחמה על פי כהן, כגון בנה בית ולא חנכו או ארש אשה ולא לקחה, מספיקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים (שם):

יהיה לביתו. אף בשביל ביתו, אם בנה בית וחנכו ואם נטע כרם וחללו אינו זז מביתו בשביל צרכי המלחמה:

יהיה. לרבות את כרמו:

לביתו. זה ביתו:

ושמח. ישמח את אשתו, ותרגומו ויחדי ית אתתה, והמתרגם ויחדי עם אתתה טועה הוא, שאין זה תרגום של ושמח אלא של ושמח:

ו[edit]

לא יחבל. אם בא למשכנו על חובו בבית דין, לא ימשכננו בדברים שעושים בהן אכל נפש (ב"מ קי"ג):

רחים. היא התחתונה:

ורכב. היא העליונה:

ז[edit]

כי ימצא. בעדים והתראה, וכן כל ימצא שבתורה:

והתעמר בו. אינו חיב עד שישתמש בו:

ח[edit]

השמר בנגע הצרעת. שלא תתלש סימני טמאה ולא תקץ את הבהרת (מכות כ"ב):

ככל אשר יורו אתכם. אם להסגיר אם להחליט אם לטהר:

ט[edit]

זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים. אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת אל תספר לשון הרע, זכר העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים (עי' ספרי):

י[edit]

כי תשה ברעך. תחב בחברך:

משאת מאומה. חוב של כלום:

יב[edit]

לא תשכב בעבטו. לא תשכב ועבוטו אצלך (ספרי. בבא מציעא קי"ד):

יג[edit]

כבוא השמש. אם כסות לילה הוא, ואם כסות יום, החזירהו בבקר, וכבר כתוב בואלה המשפטים (כ"ב) עד בא השמש תשיבנו לו, כל היום תשיבנו לו, וכבא השמש תקחנו:

וברכך. ואם אינו מברכך, מכל מקום ולך תהיה צדקה (ספרי):

יד[edit]

לא תעשק שכיר. והלא כבר כתוב אלא לעבר על האביון בשני לאוין, לא תעשק שכר שכיר שהוא עני ואביון, ועל העשיר כבר הזהר (ויקרא יט) לא תעשק את רעך (ב"מ ס"א):

אביון. התאב לכל דבר:

מגרך. זה גר צדק:

בשעריך. זה גר תושב האוכל נבלות:

אשר בארצך. לרבות שכר בהמה וכלים (בבא מציעא קי"א):

טו[edit]

ואליו הוא נשא את נפשו. אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן (ספרי. ב"מ קי"ב):

והיה בך חטא. מכל מקום, אלא שממהרין לפרע על ידי הקורא (ספרי):

טז[edit]

לא יומתו אבות על בנים. בעדות בנים, ואם תאמר בעון בנים, כבר נאמר איש בחטאו יומתו (ספרי. סנהדרין כ"ז):

איש בחטאו יומתו. אבל מי שאינו איש מת בעון אביו, והקטנים מתים בעון אבותם בידי שמים (ספרי):

יז[edit]

לא תטה משפט גר יתום. ועל העשיר כבר הזהר (דברים טז) לא תטה משפט, ושנה בעני לעבר עליו בשני לאוין, לפי שנקל להטות משפט עני יותר משל עשיר, לכך הזהיר ושנה עליו (ספרי):

ולא תחבל. שלא בשעת הלואה:

יח[edit]

וזכרת. על מנת כן פדיתיך, לשמר חקותי אפלו יש חסרון כיס בדבר:

יט[edit]

ושכחת עמר. ולא גדיש, מכאן אמרו, עמר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה (פאה ו' מ"ב):

בשדה. לרבות שכחת קמה ששכח מקצתה מלקצר:

לא תשוב לקחתו. מכאן אמרו, שלאחריו שכחה, שלפניו אינו שכחה, שאינו בבל תשוב (פאה מ"ד. בבא מציעא י"א):

למען יברכך. ואע"פ שבאת לידו שלא במתכון, ק"ו לעושה במתכון. אמר מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה, הרי הוא מתברך עליה (ספרי):

כ[edit]

לא תפאר. לא תטל תפארתו ממנו (חולין קל"א), מכאן שמניחין פאה לאילן:

אחריך. זו שכחה:

כא[edit]

לא תעולל. אם מצאת בו עוללות, לא תקחנה. ואי זו היא עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף. יש לה אחד מהם, הרי היא לבעל הבית (ספרא). וראיתי בתלמוד ירושלמי אי זו היא כתף פסיגין זה על גב זה, נטף, אלו התלויות בשדרה ויורדות:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.