ריטב"א/נדה/י/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ריטב"א TriangleArrow-Left.svg נדה TriangleArrow-Left.svg י TriangleArrow-Left.svg א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף
מפרשי האוצר


מפרשי הדף

ריטב"א
תוספות רי"ד
חי' הלכות מהרש"אדפים מקושרים

וא"ר גידל א"ר. דודאי לאו דוקא קתני ועוד עברו עליה ג' עונות דה"ה בעונה קטנה דייה שעתא והיינו דקאמר פעם ראשונה וב' דייה שעתא ולראיה אחר שראתה אחר ג' עונות ראשונות קרי ראשונה כי משם התחילה למנות עונה זו השניה הבינונית וכן פרש"י ז"ל.

הדר בעיא הסיפא דקתני זימנא אחרינא ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה הדר חזיא בעונות כלו' שראיה זו האחרונה באה אחר עונת א' שנמשכת עד לאחר הנץ החמה בתחלת היום ולא עוד דאם הנץ משמע בסמוך ממש ואפי' ראיה מועטת לא סגיא שלא תהא נמשכת עד לאחר הנץ החמה ואפ"ה א"ר יהודה דכל הלילה שלה קתני כל הלילה וכל היום וכן דעת הר"ז הלוי ז"ל.

כתם שבין ראשונה לשניה. פ' ע"כ בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות מיירי וכדקתני לעיל שאפי' סדינין שלה מלוכלכין בדם אין חוששין לה והיינו דמסייעין לר' יוחנן מההיא דר"ש בן יהוצדק דבסמוך אבל תינוקת שהגיע זמנה לראות לד"ה יש להן כתם אפי' בראיה ראשונה וכדתניא לעיל בפרקין.


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון