ריטב"א/יומא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
חידושי
הריטב"א
על מסכת יומא


תוכן[edit]

פרק ראשון – שבעת ימים[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא:

פרק שני – בראשונה[edit]

כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח.

פרק שלישי – אמר להם הממונה[edit]

כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט.

פרק רביעי – טרף בקלפי[edit]

לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו:

פרק חמישי – הוציאו לו[edit]

מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס. ס: סא. סא: סב.

פרק ששי – שני שעירי[edit]

סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח:

פרק שביעי – בא לו כהן גדול[edit]

סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג:

פרק שמיני – יום הכפורים[edit]

עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח.