ר"ש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
(Redirected from ר"ש/שביעית)
Jump to navigation Jump to search

סדר זרעים[edit]

פאה[edit]

אבגדהוזח

דמאי[edit]

אבגדהוז

כלאים[edit]

אבגדהוזחט

שביעית[edit]

אבגדהוזחטי

תרומות[edit]

אבגדהוזחטייא

מעשרות[edit]

אבגדה

מעשר שני[edit]

אבגדה

חלה[edit]

אבגד

ערלה[edit]

אבג

ביכורים[edit]

אבגד


סדר טהרות[edit]

כלים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטל

אהלות[edit]

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיח

נגעים[edit]

אבגדהוזחטייאיביגיד

פרה[edit]

אבגדהוזחטייאיב

טהרות[edit]

אבגדהוזחטי

מקואות[edit]

אבגדהוזחטי

מכשירין[edit]

אבגדהו

זבים[edit]

אבגדה

טבול יום[edit]

אבגד

ידים[edit]

אבגד

עוקצין[edit]

אבג