קרית ספר/עדות/יט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg עדות TriangleArrow-Left.svg יט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
דברי שאול - עדות ביוסף
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אין משערין ראית העדים והזמן אלא בדבר המצוי ולא חיישינן שמא רואין מרחוק יתר מכל אדם וכן לא חיישינן שמא אדם קל ביותר נזדמן להם וקפלו את הדרך.

ב[edit]

עדים שהוזמו שבשעה שהעידו לא נהרג אלא אחר כך ע"פ עדים אחרים הרי אלו נהרגים אבל אם הם הוזמו והוא נגמר דינו קודם אינם נהרגים שהרי מכל מקום שהעידו כבר נגמר דינו להריגה וכן לענין תשלומי קנס.

ג[edit]

עדי שטר שאמרו שבזמנו חתמוהו והוזמו אינם נפסלין אלא מעת שהעידו בב"ד שזה כתב ידם ובזמנו חתמוהו ולא למפרע מאותו יום דשמא היו חתמוהו ושקרו ואמרו בזמנו חתמנו ואם נודע שהן חתומים בו מקודם נפסלים מן העת שהיה ידוע שהיו חתומים בו והא דפסילי מדאורית' משום דהשתא מקיימי סהדותיהו על פה דאי לאו הכי לא הוו מיפסלי מדאוריתא מחתימת השטר:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.