קרית ספר/עדות/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg עדות TriangleArrow-Left.svg ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
דברי שאול - עדות ביוסף
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

אזהרת שלט שלא יקום דבר בעד אחד דכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת ודרשי' אבל קם הוא לשבועה כדאמרינן בהלכות טוען ובסוטה ועגלה ערופה ילפינן בדוכתיה דהאמינה תורה עד אחד. על פי שנים עדים או על פי שלשה מקיש שלשה לשנים מה שנים נמצא אחד מהן פסול או קרוב עדותן בטלה אף שלשה ומנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים כדתנן התם פרק שלישי דמכות לר' עקיבא ואחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות לענין זה כרבי במתני' דבדיני ממונות נמי כתיב על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים וגו' והיינו כל מי שמתכוין להעיד דאם אין מתכוין להעיד מה יעשו שני אחים שראו עם שלישי באחד שהרג את הנפש:

ח[edit]

אזהרת שמ שלא יורה העד בדין זה שהעיד עליו בדיני נפשות לא לזכות ולא לחובה דכתיב ועד אחד לא יענה בנפש למות כלומר עד שהעיד למות לא יענה דבר אלא יעיד וישתוק. ובדיני ממונות יש לו ללמד זכות או חובה אבל לא ימנה עם הדיינים דאין עד נעשה דיין אפילו בדיני ממונות אי משום דבעינן עדות שאתה יכול להזימה והם לא ירצו לקבל הזמה על עדותם כדא' בירושלמי גבי קרובי הדיין אי משום דכתיב ועמדו שני האנשים אלו העדים לפני ה' אלו הדיינים דבעינן שיעידו לפני הדיינים ולא שיהו עצמם דיינים כשהם מעידים בפיהם. ודיני קיום שטרות שבפרק ששי ושביעי ושמיני מדרבנן:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.