קרית ספר/סנהדרין/יג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg יג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
קרית ספרדפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

כל מי שאמר שיש לו ללמד זכות שומעין לו אפילו אחר גמר דין כדילפינן לעיל מילי טובא להקל בדיני נפשות ואם לא נמצא זכות עדיו הם ההורגים אותו בכל מיתה שיתחייב בה כדכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ורוצח שלא הרגוהו עדיו חייבים להמיתו ביד כל אדם. ואומרים לו התודה שכן דרך כל המומתין מתודין ויש להם חלק לעולם הבא וכדתנן פרק נגמר הדין דף מ"ג שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע ותן לו תודה וגו' ויאמר חטאתי וגו' וכתיב יעכרך ה' ביום הזה היום הזה אתה עכור ולא לחיי העולם הבא.

ד[edit]

כל ב"ד שהרגו נפש אסורים לאכול באותו יום והרי זה בכלל לא תאכלו על הדם ואין מברין עליה' נמי מהאי טעמא וכדאמר' פרק ד' מיתות דף ס"ג ואין בהם מלקות כדאמר' התם על כולם אינו לוקה דהוה ליה לאו שבכללות אבל איסורא מדאוריתא מיהא איכא אלא דקשיא לי נגמר דינו בחולו של מועד אמאי אוכלין ושותין דהא נראה דאיסור עינוי בחולו של מועד לא הוי דאוריתא. הרוגי ב"ד קרוביהם אוננים עליהם.

ז[edit]

רוצח שבאו עדים שנגמר דינו בב"ד פלוני וכו' יהרג ושאר חייבי מיתות עד שבאו עדיו הראשונים כדאוקי שמואל פרק נגמר הדין דבעינן יד העדים וליכא וכדנילף פי"ד. ברח מחוצה לארץ לב"ד שבארץ ישראל סותרין דינו מפני זכותם של א"י אולי תועיל למצוא לו אי זו פתח של זכות כדאמר' במכות ספ"ק:


מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.