קרית ספר/סנהדרין/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg סנהדרין TriangleArrow-Left.svg א

הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
יצחק ירנן
קרית ספרדפים מקושרים

א[edit]

מצות רכב למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך דכתיב שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך כדאמ' פ"ק דסנהדרין דף ט"ו ת"ר מנין שמעמידין שופטים לישראל ת"ל שופטים תתן שוטרים לישראל מניין ת"ל שוטרים תתן שופטים ושוטרים לכל שבט ושבט מנין ת"ל לשבטיך לכל עיר ועיר מנין ת"ל בכל שעריך ושוטרים הם גוליירין החובטים במקלות על פי השופטים לכל מי שאינו שומע ותנן ספ"ק דמכות סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ובגמרא מנא הני מלי דת"ר והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ ובח"ל אם כן מה ת"ל בשעריך בשעריך אתה מושיב בתי דינין בכל פלך ובכל עיר ובח"ל אתה מושיב בכל פלך שהיא הפרכיא ואי אתה מושיב בכל עיר.

ג[edit]

קובעין בתחלה בית דין הגדול במקדש כדגרסינן במכילתא ולא תעלה וגו' ואלה המשפטים וגו' ומצינו למדין שבסנהדרין באין בצד המזבח ומנינם ע"א כדתנן פ"ק דסנהדרין מדכתיב אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן דאמר קרא והתיצבו שם עמך עמך ואת בהדיהו כדכתיב ונשאו אתך במשא העם אתך ואת בהדיהו. הגדול בחכמה והוא הנשיא וכו' העומד במקום משה רבינו וכל הגדול בחכמה קרוב לנשיא מימינו ומשמאלו ומעמידין בפתח העזרה ובפתח הר הבית בית דין של כ"ג ומעמידין בכל עיר ועיר מישראל ב"ד של כ"ג בשער העיר כדכתיב בכל שעריך וכתיב והציגו בשער משפט.

ה[edit]

כל עיר שאין בה ב' חכמים גדולים אחד ראוי ללמד ולהורות בכל התורה כולה ואחד יודע לשמוע ולשאול ולהשיב אין מושיבין בה סנהדרין כדאיתא סוף פרק קמא דסנהדרין:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.