קרית ספר/ממרים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


קרית ספר TriangleArrow-Left.svg ממרים TriangleArrow-Left.svg ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
יצחק ירנן
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלך
שרשי היםדפים מקושרים

Contents

א[edit]

ב"ד הגדול שדרשו באחד מן המדות ועמד ב"ד אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו הרי זה סותרה כפי מה שנראה בעיניו כדכתיב או אל השופט אשר יהיה בימים ההם אין לך אלא שופט שבימיך.

ב[edit]

ב"ד שגזרו או תקנו ופשט הדבר אין ב"ד אחר יכול לבטל אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו עד שיהיה גדול בחכמה ובמניין ובדברים שראו ב"ד לגזור ולאסור לעשות סייג אם פשט איסורן בכל ארץ ישראל אין ב"ד הגדול שאחריו יכולים לבטל אלא לפי שעה כדברי תורה שיכולין ב"ד לעקור בהוראת שעה כדי להציל רבים או להחזיר רבים לדת כאליהו בהר הכרמל דסמכו עליו לשחוטי חוץ משום דהוה מוחזק וכדאמ' ס"פ הנחנקין וביבמות דרשינן לה מדכתיב אליו תשמעון אפילו אומר לך וכו' ובקראי משמע שעל פי הדיבור עשה כדכתיב וכדברך עשיתי וגו' שהקרבתי בשעת איסור הבמות דכיון שעל פי הדיבור הותר לצורך שעה הוא הדין שלא ע"פ הדיבור שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר וכמו שכתבו בתוספות התם ס"פ הנחנקין.

ה[edit]

אין ב"ד גוזרין גזרה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולים לעמוד בה וב"ד הקטן מהם יכולים לבטלה:

ט[edit]

אזהרת שמה שלא להוסיף על התורה לא במצות שבכתב ולא בתורה שבעל פה כמו שאוסר בשר העוף ואומר שהוא אסור מן התורה חייב משום אל תוסף אלא א"כ יאמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו משום גדר וסייג שלא יבוא לאכול בשר חיה שאינו מפורש גם כן והוא אסור מה"ת:
אזהרת שמו שלא לגרוע מן התורה שבכתב או בעל פה כמו אם יתיר בשר חיה בחלב הרי זה גורע:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.