קצות החושן/חושן משפט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
(Redirected from קצות החושן)
Jump to navigation Jump to search

ספר
קצות החושן

והוא ביאור נכבד ויקר. אשר איזן וחיקר. הרב הגאון המובהק החכם
השלם מוהר"ר ארי' ליב ז"ל בהמנוח מוהר"ר
יוסף הכהן זלה"ה. צדיק תמים הי'
בדורותיו. על ש"ע ח"מ ישא
מדברותיו. תלתלים סדורות קווצותיו.

[נוסח שער הספר דפוס לבוב]


תוכן הענינים[edit]

הלכות דיינים[edit]

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

הלכות עדות[edit]

כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח

הלכות הלואה[edit]

לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד

הלכות טוען ונטען[edit]

עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו

הלכות גביית מלוה[edit]

צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו

הלכות גביית חוב מהיתומים[edit]

קז קח קט קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים[edit]

קיא קיב קיג קיד קטו קטז

הלכות אפותיקי[edit]

קיז קיח קיט קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו[edit]

קכא

הלכות הרשאה[edit]

קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח

הלכות ערב[edit]

קכט קל קלא קלב

הלכות חזקת מטלטלין[edit]

קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט

הלכות חזקת קרקעות[edit]

קמ קמא קמב קמג קמה קמו קמז קמח קמט קנ קנב

הלכות נזקי שכנים[edit]

קנג קנד קנה קנו

הלכות שותפים בקרקע[edit]

קנז קנח קנט קס קסב קסג קסד

הלכות חלוקת שותפות[edit]

קעא

הלכות מצרנות[edit]

קעה

הלכות שותפים[edit]

קעו קפא

הלכות שלוחין[edit]

קפב קפג קפד קפז קפח

הלכות מקח וממכר[edit]

קפט קצ קצא קצד קצה קצו קצז קצח קצט ר רא רב רג רד רה רו רז רח רט רי ריא ריב ריג ריד רטז ריח רכ רכא רכב רכג רכד רכה רכו

הלכות אונאה ומקח טעות[edit]

רכז רלב רלה רלו

הלכות מתנה[edit]

רמא רמב רמג רמד רמה רמו רמז רמח רמט

הלכות מתנת שכיב מרע[edit]

רנ רנא רנב רנג רנה רנו רנז רנח

הלכות אבידה ומציאה[edit]

רנט רס רסא רסב רסד רסה רסח רסט ער

הלכות הפקר ונכסי הגר[edit]

רעג ערה

הלכות נחלות[edit]

רעו רעז רעח רעט רפ רפא רפב רפד

הלכות אפוטרופוס[edit]

רצ

הלכות פקדון[edit]

רצא רצב רצג רצד רצה רצו רצז רחצ רצט ש שא

הלכות שומר שכר[edit]

שג דש שה

הלכות אומנים[edit]

שו

הלכות שוכר[edit]

שז שח שט שי שיא שיב שיג שיד שטו שטז שיז שיט

הלכות חכירות וקבלנות[edit]

שכ שכא שכב

הלכות שכירות פועלים[edit]

שלא שלב שלג שלו שלט

הלכות שאלה[edit]

שמ שמא שמב שמג שדמ שמו

הלכות גניבה[edit]

שמח שמט שנ שנא שנג שנד שנו שנז שנח

הלכות גזילה[edit]

שנט שס שסא שסב שסג שסד שסה שסז שסח שסט שע שעא שעה

הלכות נזיקין[edit]

שפב שפג שפה שפו

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין[edit]

שפח

הלכות נזקי ממון[edit]

שצ שצא ת תא תה תו תז תי תיח

הלכות חובל בחבירו[edit]

תכ תכד