קבא דקשייתא/נה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

קבא דקשייתא TriangleArrow-Left.png נה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קושיא נה
[edit]

קשה לי על התבואות שור סימן כ"ז בניקב התורבץ אחר ששחט רוב ושט פסולה מטעם דהתורבץ לאו כמנחא בדיקולא דכאבר אחר הוא. ומאוד לפלא על אדונינו התבואות שור איך לא ראה שהוא מחלוקת הרא"ש והרשב"א בזה דברא"ש פרק אילו טרפות מבואר להדיא דינו של התב"ש אבל ברשב"א חולין (דף כ"ח) מבואר להיפוך דהרי הרשב"א כ' שם דאי אין שחיטה לעוף מן התורה, גם הגרמה כשר בו מן התורה הרי דאבר אחד הוא ומיקרי נחירה בסימנים דלהתב"ש הויא ליה נבלת עוף טהור מטעם דהוי כהורג אותה על ראשה וכן הוא להדיא ברשב"א פ' אלו טרפות גבי תורבץ דהוא כאבר אחד עם הושט. ודברי התב"ש צע"ג:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף