פורטל:שמיטה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שְׁמִיטָה

שער לכל ענייני שנת השבע
באוצר הספרים היהודי השיתופי

ספרים ומראי מקומות בסוגיות שמיטה Books icon.png

אם מצאת משהו שחסר תוכל פשוט להוסיף אותו... אם הטקסט עצמו חסר, גם אותו תוכל להוסיף או לבקש את הוספתו בדף בקשת ספרים.

יסוד

משנה ומפרשיה

מסכת שביעית: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

פירוש המשנה להרמב"ם

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

ר"ש

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

פירוש הרא"ש

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

רבנו עובדיה מברטנורא

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

מהר"י בן מלכי צדק

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

תוספות יום טוב

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

שנות אליהו

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

תוספות רבי עקיבא איגר

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

תפארת ישראל - יכין

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

תפארת ישראל - בועז

פרק אפרק בפרק גפרק ה ♦ ♦ פרק זפרק חפרק י.

משנת רבי נתן

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

הון עשיר

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

שושנים לדוד

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

בית דוד

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק י.

משנת חכמים

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק זפרק חפרק ט.

יש סדר למשנה

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק חפרק טפרק י.

תוספתא ומפרשיה

מסכת שביעית: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק ח.

חסדי דוד

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק ח.

מנחת בכורים

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק ח.

ירושלמי ומפרשיו

פרק א: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק ב: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ג: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ד: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ה: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ו: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ז: הלכה אהלכה ב.

פרק ח: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ט: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק י: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

ר"ש סיריליאו

פרק א: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק ב: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ג: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ד: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ה: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ו: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ז: הלכה אהלכה ב.

פרק ח: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ט: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק י: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פני משה

פרק א: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק ב: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ג: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ד: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ה: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ו: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ז: הלכה אהלכה ב.

פרק ח: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ט: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק י: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.


מראה הפנים

פרק א: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק ב: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ג: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ד: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ה: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ו: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ז: הלכה אהלכה ב.

פרק ח: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ט: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק י: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

רידב"ז

פרק א: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק ב: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ג: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ד: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ה: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ו: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ז: הלכה אהלכה ב.

פרק ח: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ט: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק י: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.


תוספת הרי"ד

פרק א: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק ב: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ג: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה ז.

פרק ד: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ה: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ו: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.

פרק ז: הלכה אהלכה ב.

פרק ח: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה והלכה זהלכה ח.

פרק ט: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה דהלכה ההלכה ו.

פרק י: הלכה אהלכה בהלכה גהלכה ד.


רמב"ם ומפרשיו

הלכות שמיטה ויובל: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.


כסף משנה

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

רדב"ז

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

משנה למלך

פרק אפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.


אור שמח

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

חשק שלמה

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

יצחק ירנן

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

מנחת חינוך

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

מעשה רקח

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

מקורי הרמב"ם לרש"ש

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

ציוני מהר"ן

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

קרית ספר

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

שער המלך

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

שרשי הים

פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

תשובה מיראה
פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ופרק זפרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יבפרק יג.

דיוני הלומדים Feather writing.png

  • האם יש איסור עשיית מלאכה בשישית באופן שתפעל בשביעית, עיין כאן
  • בגדרי הפקר הפירות, עיין כאן