ערך/תורה מגנא ומצלא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png תורה מגנא ומצלא

עיקר הענין מבואר בסוטה דף כ"א ע"א.

רק מיסורין או גם ממיתה[edit]

המהרש"א בחדושי אגדות לסוטה דף כ"א ע"א בד"ה אלא, כתב דמגנא רק מיסורין ולא ממוות. אך דעת רש"י (שבת דף ל' ע"ב) להדיא דמגנא ממוות.

במקום דשכיח היזיקא[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (כתובות עז).

בתורה שלא לשמה[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (סוטה כא).

מעבר לתחילת הדף