ערך/פסוקי דזמרה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png פסוקי דזמרה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם צריך לאומרם על הסדר[edit]

האגרות משה (או"ח ח"ב סימן טז) נקט שבדיעבד יכול לומר שלא על הסדר.

ובמשנה ברורה (סימן נא ס"ק טז) כתב לענין קרא ד'פותח את ידך' שאם לא כיוון צריך לחזור, ואם לא נזכר עד שכבר אמר כמה מזמורים ואין לו שהות לחזור, יאמר אחר התפילה. והאגרו"מ כתב שלדבריו עדיף לחזור רק על תהילה לדוד שלא כסדר, כיון שהסדר אינו לעיכובא.

מעבר לתחילת הדף