ערך/מעשה שבת

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מעשה שבת

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הנאה לא מגוף הדבר[edit]

כשעה במעשה שבת מחט או קדרה וכיו"ב משאר מכשירין, אם מותר להנות מהם עלי ידי שיארוג בה בגד או יבשל בה תשביל וכיו"ב, כתב בשו"ת תורה לשמה (סימן פב) שאסור שכיון שאסור בהנאה בכל גוונא אסור, והוכיח כן ממשנה בעבודה זרה תבנית:מט: נטל ממנה כרכור אסור בהנאה, ארג בו את הבגד אסור בהנאה.

מעבר לתחילת הדף