ערך/מלוה מלכה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מלוה מלכה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אי עשיית מלאכה עד מלווה מלכה[edit]

אם יש בכך ענין. בתורה לשמה (סימן עט) הוכיח שאין בכך כל ענין ואפילו בגדר מצוה של ריצה בהכנות שבת המבואר בגמרא שהרץ והזיק פטור לפי שרץ ברשות, אין בה. והוסיף שאפשר שיש בה קצת מן הקצת מצוה בזה והנוהג בזה אין מזניחין אותו. והוכיח כן ממה שפסק הרמב"ם (שאלה ופקדון פ"ד ה"ה) שהמפקיד אצל חבירו כספים בערב שבת בין השמשות אינו ייב לטרוח ולקבור אותן עד מוצאי שבת ואם נתאחר במוצאי שבת כדי לקברן ולא קברן חייב, ואם תלמיד חכם הוא ממתינים לו עד שישהא אחר שיבדיל כדי לקברן, ואם איתא שיש ענין להמתין עד מלוה מלכה מן הראוי היה שלא נחייבו עד שימתין אחר מלוה מלכה כדי לקברן.

מעבר לתחילת הדף