ערך/טעות בתפילה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png טעות בתפילה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בראש חודש[edit]

א"ר אידי בר אבין א"ר עמרם א"ר נחמן אמר שמואל, טעה ולא הזכיר של ראש חדש בתפלה, מחזירין אותו. בברכת המזון, אין מחזירין אותו.

אמר ליה ר' אבין לר' עמרם מאי שנא תפלה ומאי שנא ברכת המזון, אמר ליה אף לדידי קשיא לי ושאילתיה לר' נחמן, ואמר לי מיניה דמר שמואל לא שמיע לי אלא נחזי אנן תפלה דחובה היא מחזירין אותו ברכת מזונא דאי בעי אכיל אי בעי לא אכיל אין מחזירין אותו (ברכות מט:)

בערבית[edit]

טעה ולא הזכיר של ראש חודש בערבית, אין מחזירים אותו.

עשרת ימי תשובה[edit]

המלך הקדוש[edit]

שכח ולא אמר, אם חוזר לראש. תוספות ברכות (יב:), שו"ת מן השמים (סימן פז).שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף