ערך/חידושי תורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png חידושי תורה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

עיקר החידוש כשאומרו בפה[edit]

תורה לשמה (סימן צח) דקדק לשון הזוהר (הקדמת בראשית ד:) שם כתוב: בההיא שעתא דמלה דאורייתא אתחדשת מפומיה דבר נש ההיא מלה סלקא כו' וקב"ה נטיל לההיא מלה ונשיק לה כו' ומבואר שהעיקר הוא בזמן שיוצא החידוש מפיו של האדם.

בשבת[edit]

כשאין לו פנאי לחדש בשבת[edit]

תורה לשמה (סימן צח) הביא את שנודע שמצוה לומר חידושי תורה בשבת שבכך מעטרים לאביו ואמו בגן עדן. וכתב שאם אין לו פנאי לחדש בשבת יכול לחדש בחול ואף לכותבו אך לא יוציא מפיו וכשמוציאו מפיו בשבת נחשב שחידשו אז, והוכיח כן מדקדוק לשון הזוהר (הובא לעיל) שהעיקר הוא בזמן שיוצא החידוש מפיו של האדם.

השמחה כשמחדש חידושי תורה[edit]

ז"ל ספר דרכי צדק: וכשיזכה ישמח מאוד מה שזכה לעשות קישוטין לשכינה כי אם שמח סתם על שחידש לשמחה מה זו עושה ובאמת שאלו לבעש"ט ז"ל מה לעשות לזה כשהם מחדשי' חידושי תורה שמחים וכו', והשיב הבעש"ט מה לעשות פקודי ה' ישרים משמחי לב הם בעצמ' משמחי' הלב וכשהם שמחי' מה שעשו קישוטין לשכינה באמת אין רע ובודאי למצוה רבה יחשב לו. עכ"ל.

מעבר לתחילת הדף