ערך/ביטול תורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ביטול תורה

ביטול תורה באיכות[edit]

המבטל מלימוד משנה ותלמוד כדי לקרות בנביאים וכתובים, ואפילו בלימוד נביאים וכתובים בדרשות המקראות, הרי זה בכלל ביטול תורה לגבי לימוד משנה וגמרא[1], וגם בלימוד תורה בכל היכולת, רק חסרון בעמק - באיכות - העונש הוא כעל ביטול תורה ממש[2].

לעיון נוסף[edit]שולי הגליון


  1. בית אפרים (או"ח סי' סח), ועי' פלא יועץ (ערך ידיעה) שכבר כתבו הפוסקים שמי שיכול לפלפל בחכמה לקנות ידיעה חדשה, ומוציא הזמן בלמוד תהלים וזוהר וכדומה, לגבי דידה חשיב בטול תורה.
  2. דעת תורה (במדבר עמ' נו).
מעבר לתחילת הדף