עמר נקא/ויקרא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משך חכמה
עמר נקא
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

עמר נקא TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ונתן עליה לבונה על מקצתה מה ראית לומ' כן שאין רבוי וכו'. ד"א שמן על כולה וכו' קשה מאי ד"א י"ל שלפי פי' ראשון קשה דלמה נדרוש אותו כרבוי אחד רבוי שהרי ב' דברים הם שלא נאמרו כל ב' רבויים בדבר אח' לכך פי' ד"א:

ב[edit]

וקמץ משם ממקום שרגלי הזר עומדות קשה מנא לו י"ל מדכתיב משם שהיא מלה מורה על מקום ולא כתו' ממנה כלומ' מהמנחה אלא משם דהיינו מהמקום הכתוב לעיל והביאה אל הכהנים והיינו זר שמביאה והכהן קומץ ממקום שרגלי הזר עומדות:

ה[edit]

ואם מנחה על המחבת שאמר הרי עלי וכולן טעונות שמן יציקה ובלילה מתן שמן בכלי קודם לעשייתן במסכת מנחות יליף מתן שמן בכלי קודם לעשייתה מדכתיב סולת בשמן תעשה במנחת מרחשת וילפינן כל המנחות העשויות בכלי מהדדי ליציקה ובלילה ומתן שמן בכלי מג"ש דקרבנך דכתיב גבי מנחת מחבת וקרבנך כדכתיב במנחת מרחשת ומנחת סלת יליף ליה מדכתיב ויצקת עליה שמן בפסוק של אחר זה וכמו שכתב רש"י בסמוך. מהר"ר:

ו[edit]

ויצקת עליה שמן לרבות כל המנחות ליציקה יכול אף מנחת מאפה ת"ל עליה אוציא את החלות ולא אוציא את הרקיקים ת"ל היא פי' מעוטא דעליה ממעטינן מנחת מאפה שאינה דומיא דמנחת מחבת ומרחשת שנעשית בלא כלי ובגמ' פריך אימא להוציא מנחת כהנים ומשני אמר רבא איזה דבר שצריך שתי מיעוטין הוי אומר זה מנחת מאפה תנור פי' לפי שבאה חלות ורקיקים שהם ב' מינים לכך צריכה ב' מעוטין וקשה אמאי תיסק אדעתיה למעט את החלות יותר מהרקיקין וי"ל משום דכתיב בהו בלולות ולא כתב בהו משוחות כדרך שכתוב ברקיקין ורקיקי מצות משוחים בשמן לכך היה נראה למעטן מיציקה ולא למעט את הרקיקים ת"ל היא שכל מנחת מאפה אינה טעונה יציקה והא דכתיב בהו ברקיקים משוחין בשמן היינו מושחן כמין כ"י אבל לא יציקה בכלי כשאר מנחות:

יג[edit]

מלח ברית שהברית כרותה למלח שהובטחו מים התחתונים פי' שכשאמר הקב"ה יהי רקיע ויהי מבדיל בין מים למים נתרעמו המים התחתונים ואמ' מה נשתנינו מחברינו להיות רחוקים מכסא הכבוד ואז הבטיחן הקב"ה לקרב במזבח במלח וניסוך בחג הכי איתא במדרש:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.