נתיבות המשפט - ביאורים/חושן משפט/קסג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נתיבות המשפט - ביאוריםTriangleArrow-Left.png חושן משפט TriangleArrow-Left.png קסג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
נתיבות המשפט - ביאורים
נתיבות המשפט - חידושים
סמ"ע
קצות החושן
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א
לבושי שרד


ערוך השולחן


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) ונתייאשו מן הרוב. עיין בהגהת הט"ז ובקצה"ח האריך להוכיח דייאוש מהני בחוב בדברי' שאינם מסתברים וכבר הכריע בתומים דלא מהני יאוש בחוב ולכ"נ דהכא מיירי בשר שיכול לקצוב מסים קצובים ושאינן קצובין דינו דינא דמלכותא ויאוש זהו ייאוש מעלי' הוא כיון דהשר יכול לפטור עצמו מנוף החוב ומשיעבוד גופי' דיכול לקצוב שיפטרו אותו מהחוב בתורת מס אבל משאר חוב ודאי לא מהני ייאוש דל"ל לייאוש עצמו משיעבוד גופו ועוד דשיעבוד גופו דמי לקרקע דל"מ ייאוש:

(ב) אין כח ביד השר. עסמ"ע ס"ק ל"ז ויש ט"ס בדבריו וכצ"ל דקודם שהושם עליהם חמס ופטרו מעצמו דמ"ד הוא ופטור (ותיבת דמ"ד הוא ר"ת דינא דמלכותא דינא) והסמ"ע חולק על הש"ך ס"ק ט"ז וס"ל כדעה השניה שהביא המרדכי דאפי' אם השר פטרו מעצמו הפטור לאמצע והא שכתב הסמ"ע דבאדם בטל הפטיר לעצמו אף שלא נזכר זה במרדכי נראה דלמד כן ממ"ש המרדכי גבי אבולי ואסטרוני משום דלא היו מעיקרא רק מסייעים לא הוי דינם כשותפים ולפ"ז כתב דבאדם בטל דג"כ אמרו בש"ס פרדכת מסייע מתא מש"ה דימה אותו לאבולי ואסטרוגי:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון