משתמש:ראמבאמאוויטש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הוגה ברמב"ם ונושאי כליו. בל"נ משתדל להקליד ולהגיה בתוך כדי לימודי ולהעלות לאוצר הספרים. יה"ר שיהי' לתועלת. אין לי חיבור לרשת ב"ה ולכן לא תמיד אוכל לענות מיד. תודה על הסבלנות.

לעצמי[edit]

בוצע בוצע ספר המדע

ספר אהבה:

בוצע בוצע הלכות קריאת שמע

בוצע בוצע הלכות תפילה (חלק עלה בידי אחרים ועדיין לא הגהתי)

ספר זמנים:

בוצע בוצע הלכות חמץ ומצה

בוצע בוצע הלכות שופר + הלכות סוכה + הלכות לולב

בודדים (חלקם ללא עיצוב):

בוצע בוצע רמב"ם/כלי המקדש/א-ב-ד

בוצע בוצע רמב"ם/עבודת יום הכיפורים/א

בוצע בוצע רמב"ם/מעשה הקרבנות/א