משתמש:מכון עטרת התורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

זהו דף המשתמש של "מכון עטרת התורה", מכון עטרת התורה רואה עין בעין עם מפעל "אוצר הספרים היהודי השיתופי" את עתיד ארון הספרים, ואת השאיפה להנחלת תורה בטהרתה בכל הכלים האפשריים, לתועלת הרחבת והעמקת עיון ועמל התורה.

פנינו למכון עטרת התורה ולעומד בראשו הרה"ג רבי רפאל פיינשטיין שליט"א, ותשו"ח להם על הסכמתם הנדיבה והרשאתם להעלות את פרי מחקרם ועמלם לתועלת ולשימוש הציבור במסגרת אוצר הספרים היהודי, ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בדף זה נרכז בעז"ה את רשימת הפרוייקטים של המכון שהועלו לשימוש הציבור במסגרת אוצר הספרים היהודי, ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

מוקצה א - תשע"ט
אוצר קובץ מפרשים מוקצה א.jpg


מפתחות על סדר הש"ס:

פרק החולץ ממסכת יבמות:

פרק האומר ממסכת קידושין:

הערות על ספרי הראשונים הערות על חידושי הר"ן למסכת שבת