משנה למלך/נזירות/ח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

משנה למלךTriangleArrow-Left.png נזירות TriangleArrow-Left.png ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שרשי הים


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

ומושח העשרים ברביעית שמן וכו'. דברי רבינו אינם מדוקדקים דמשיחה לא היתה כי אם ברקיקין אך בחלות לא היה כי אם בלילה וכ"כ בפ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה כ"ג יע"ש:

ב[edit]

ושוחט החטאת תחלה כו'. דברי מרן בזה תמוהים הם בעיני לומר דרבינו לקח לו דרך אחרת שלא הוזכר במשנה והנכון מ"ש הר"ב לח"מ והר"ב תוי"ט דרבינו ס"ל דר"י ס"ל דלעולם חטאת קודמת אלא דס"ל דאינו מגלח אלא על השלמים מדרשא דוגלח פתח אהל מועד ופשטא דמתני' הכי משמע דהקדים החטאת. ולדברי התוס' שכתבו דלר"י שלמים קודם קשה דלא הקשו בפ' כל התדיר (דף ג') מדברי ר"י הללו שהרי הקשו מדברי ר"א ואמרו למקראה הקדימה הכתוב ודו"ק:

ו[edit]

אע"פ שאין התגלחת מעכב עליו כו'. עיין מה שהקשה מרן ותירץ יע"ש ולמצורע לא שייך תירוץ זה דהא קי"ל דתגלחת מעכבא וכמ"ש הר"ש בפרק בתרא דנגעים מן התוספתא ודברי רבינו פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ד' כבר ישבם מרן שם שיסכימו עם התוספתא יע"ש וא"כ צריכין אנו לתרוצא דסך נשא ועיין בס' בית יעקב סי' קי"ג ודוק:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף