משנה ברורה/אורח חיים/תרא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

משנה ברורה TriangleArrow-Left.svg אורח חיים TriangleArrow-Left.svg תרא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
כף החיים
מגן אברהם
משנה ברורה (צורת הדף)
ביאור הגר"א
דפים מקושרים

סימן תרא
סדר יום שני של ראש השנה

(א) וקורים וכו'. כדי להזכיר זכות עקידת יצחק וקורין בזה ה' גברי (א) ואם שכח וקרא פרשה וד' פקד את שרה חמשה קרואים יקרא עוד א' ויקרא מתחילת פ' העקידה עד סופה ואפילו אמר קדיש יעשה כן ויאמר קדיש שנית ואם כבר נסתלק ספר זה יכול לקרות בספר השני למפטיר פ' העקידה ויגלול ויקרא ג"כ חובת היום:

(ב) אפרים. מפני שחובת היום להזכיר זכרונות וכתיב בההיא קרא זכור אזכרנו:

(ג) אף בא"י עושין וכו'. לפי (ב) שאפילו בזמן המקדש אירע כמה פעמים שהיו צריכין לעשות שני ימים וכמו שמבואר בב"י. ולכן גם היום החיוב בא"י לעשות שני ימים ונחשבין כיומא אריכתא:שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף