מראי מקומות/כתובות/סח/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
מהרש"ל
מהר"ם
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם שיף
פני יהושע
הפלאה
רש"ש

מראי מקומות
שינון הדף בר"ת
חדש על ה(מ)דף


מראי מקומות TriangleArrow-Left.png כתובות TriangleArrow-Left.png סח TriangleArrow-Left.png א

בואו ונחזיק טובה לרמאין וכו'[edit]

עי' ברכת אברהם על מס' נדרים (ז. בענין ספק ממון עניים) שהקשה על הגמ' כאן דהא אינו אלא ספק על כל אחד אם הוא רמאי, וא"כ הא ספיקא דאורייתא לחומרא, ומה מהני דאיכא רמאין. ועי' שם מה שכתב בזה.

ועי' מאמר "עין התכלת" (פרט א, סעיף מא ס"ק ה) וז"ל: והגם שבאמת אמרו במס' כתובות בואו ונחזיק טובא לרמאין כו' יעו"ש, היינו שמזה יש לימוד זכות שלא יהיה נחשב לחטא במה שהעלים עין באקראי, אבל ודאי על המצוה בכללות כופין לקיים וכו', עי' שם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף