מראי מקומות/ויקרא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משך חכמה
עמר נקא
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

פסוק ג[edit]

והנותרת מן המנחה[edit]

יש להקשות לדעת הרשב"א (הובא להלכה ביו"ד סימן מג) שאין שיור אלא פחות ממחצה, וכאן לא נקטר מהמנחה אלא קומץ בלבד והשאר מכונה 'נותרת'. וצריך לומר, שאף לדעת הרשב"א במקום שהמיעוט הוא החשוב, נקרא הרוב בשם שיור, ולכן הקומץ שהוא המתיר כל המנחה הוא העיקר, והשאר מכונה 'הנותרת'. ועפ"ז יבואר המדרש (רות רבה) על הפסוק 'ותשאר היא ושני בניה' אמר ר"ח נעשית היא כשיריים של מנחות, שאף שרק אלימלך מת ונשארו שלשה מארבעה, קרי 'ותשאר' כיון שנעשית כשיירים של מנחות, כי אלימלך היה העיקר. (גן רוה).

פסוק יא[edit]

לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'[edit]

בבעל הטורים כתב: לפי שיצר הרע דומה לשאור. ומעטם זה הזהיר על הדבש, שיצר הרע מתוק לאדם כדבש.

< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף