מראי מקומות/דברים/כה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כה

פסוק ג[edit]

ארבעים יכנו לא יוסיף[edit]

מה שלא אמר הכתוב ל"ט יכנו, פירש בספר דברי יחזקאל (שינאווא) (לשבועות, ד"ה וספרתם לכם וגו') שהתורה למדה לנו בזה דרך לעבודת ה', שהעיקר הוא שישוב ויתחרט על עונו בלב נשבר ונדכה ותמיד יהיה החטא לנגד עיניו על שמרד בבוראו ית"ש, ופן ואולי יחשוב האדם שבזה שלקה מלקות סר עונו וחטאתו יכופר ואין לו לשוב ולהתחרט עוד, לכן רמזה התורה הקדושה ארבעים יכנו, אך הב"ד לא ילקו אותו רק ל"ט כדרשת חז"ל, וכשיתבונן האיש בזה דהא כתיב בתורה ארבעים והוא לא נלקה רק ל"ט, יבין וישכיל שלא יצא עדיין ידי חובתו, וכשיעמיק בזה הענין ימצא שעוד מוטל עליו להתחרט ולהתחנן לפני הבורא ית"ש שימחול עונו, ויהי' כל ימיו בתשובה, וזהו ארבעים יכנו, אך העיקר הוא לא יוסיף, שלא יוסיף לחטוא, ויעזוב החטא שלא ישוב עוד לעולם לכסלו, שלא יעשה דבר הזה לעולם.

פסוק יח[edit]

ואתה עייף ויגע[edit]

ביאור בזה. חוסן יהושע מ"א פרק א הערה א.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף