מראי מקומות/ברכות/נב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png נב TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
שפת אמת


מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


אפוקי יומא כמה דמאחרינן ליה עדיף[edit]

כתב בהערות הגרי"ש אלישיב: מבואר הכא שאף עיכוב של זמן מועט כעיכוב של ברכת הגפן הוי בכלל איחור ועדיף טפי. ומטעם זה פסק המחבר בסי' תרפ"א ס"ב שנר חנוכה יש להקדימו להבדלה משום דאפוקי יומא כמה דמאחרינן עדיף טפי, וכ"ה הכא בירושלמי.

וע"ש בט"ז שתמה ע"ד המחבר שם שהרי בהדלקת נר חנוכה גופא מוציא את השבת וכיון שבלא"ה מוציא את השבת מה הועלנו בזה הרי אינו מאחר יציאת השבת.

וע"ש בא"ר שדחה תמיהתו משום שהרי גם נר הבדלה מדליקין קודם ברכת ההבדלה ולא אמרינן שהפסיד איחור יציאת שבת, ואלא ודאי שאעפ"כ אמרינן שנחשב כדוחה את יציאת השבת משום שעדיף לאחר את הוצאת השבת בהבדלה כדי שלא תראה השבת כמשאוי עליו, משום שנשמה יתירה אינה יוצאת אלא בהבדלה על הכוס.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף