מראה עינים השלם/מכות/כב/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
מהר"ם
מהרש"ל
גבורת ארי
מראה עינים השלם
הגהות וחידושים מהג"מ ברוך פרנקל תאומים
מראה כהן
גליון הש"ס
מהר"צ חיות
פורת יוסף
רש"ש
גליוני הש"ס

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


מראה עינים השלם TriangleArrow-Left.png מכות TriangleArrow-Left.png כב TriangleArrow-Left.png א

גמ' אפיק הבערה ועייל ג"ה כו'. נ"ב שער המלך ח"א ד"ג ע"ד:

גמ' ולילקי נמי משום לא תביא כו'. נ"ב פרשת הכסף דכ"ז ע"ד:

גמ' ואזהרתיה מהכא ואשריהם תשרפון באש כו'. נ"ב מגילת ספר חלק לאוין ד"ב ע"א:

גמ' וליחשוב נמי המוחק את השם כו'. נ"ב מגילת ספר שם ד"א ע"ד:

גמ' וליחשוב נמי הקוצץ אילנות טובות כו'. נ"ב מגילת ספר שם דקי"ג ע"ב:

גמ' וליחשוב נמי כגון דאמר שבועה שלא אחרוש כו'. נ"ב שער המלך המ"א דקל"ז ע"ד, מגילת ספר ח' לאוין דקי"ט ע"א:

גמ' אלא האי תנא איסור כולל לית ליה כו'. נ"ב שמחת יום טוב דקנ"ו ע"ד:

גמ' המנהיג בשור פ"ה כו'. נ"ב בתי כנסיות בדרשות דכ"ט ע"ג:

רש"י ד"ה מגו דחיילא עליה כו'. נ"ב שמחת עולם בלשונות הרמב"ם ד"ן ע"ג:

רש"י ד"ה נזיר שמשון כו'. נ"ב קול יעקב דמ"ז ע"ב, מגילת ספר חלק לאוין דקמ"ב ע"א:

תוס' ד"ה שהרי כו'. נ"ב זרע יצחק בליקוטי התלמוד:

תוס' ד"ה א"ל כו'. נ"ב מז"ה בס' ל"ע דע"ב ע"ב שורשי הים ח"ב דע"ז ע"ג:

מעבר לתחילת הדף