מסכת סופרים/ט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מסכת סופרים TriangleArrow-Left.png ט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

(א) ב' שבבראשית (בראשית א א) צריך ארבעה תגין, ופשוטין אותיותיו של תיבה מן כל האותיות שהוא הקים העולם.

(ב) [1]ו' דגחון (ויקרא יא מב) צריך להיות זקוף שהוא חצי אותיות של תורה, דרש דרש (ויקרא י טז) חצי תיבות של תורה, דרש סופה דרש ראשה, וישחט צריך חי"ת פשוט שהוא חצי הפסוקים של תורה.

(ג) שמע ישראל (דברים ו ד) צריך לכתבו בראש השיטה, וכל אותיותיו פשוטין, ואחד צריך שיהא בסוף השיטה.

(ד) למ"ד דוישליכם (דברים כט כז) צריך שיהא ארוך.

(ה) ה' דהלה' (דברים לב ו) צריך להיות פשוט מכל ה' שהיא תיבה בפני עצמה.

(ו) יו"ד של תשי (דברים לב יח) צריך להיות קטן מכל יו"ד שבמקרא.

(ז) ישראל שבסוף התורה (דברים לד יב) צריך להיות פשוט, ולמ"ד שלו צריך להיות זקף מכל הלמדי"ם שבתורה.

(ח) אילו דברים כתובין ולא נקראין: כתיב בעפולים (דברים כח כז) וקרי בטחורים, כתיב תשגלנה (ישעיה יג טז) וקרי תשכבנה, כתיב רובע הקב חרייונים (מלכים-ב ו כח) וקרי רובע הקב דביונים, כתיב שיניהם (מלכים-ב יח כז ישעיה לו יב) וקרי מימי רגליהם, כתיב את חוריהם (שם) וקרי את צואתם, כתיב וישימהו למחראות (מלכים-ב י כז) וקרי למוצאות.

(ט) [2]המכנה לעריות משתקין אותו, אמר ר' יונה המכנה לעריות-בערייתא דאבוי ובערייתא דאימיה, האומר מזרעך לא תתן לאעבדא בארמיתא משתקין אותו בנזיפה.

(י) [3]מעשה ראובן (בראשית לה כב) נקרא ולא מתרגם, מעשה תמר (בראשית לח) נקרא ומתרגם, מעשה העגל הראשון (שמות לב א-כ) נקרא ומתרגם והשני (שם פסוקים כא-ל) נקרא ולא מתרגם, מאיכן הוא מתחיל מאנא חטא העם הזה (שם פסוק לא)

(יא) ברכת כהנים (במדבר ו כד-כו), מעשה דוד ואמנון (שמואל-ב יג א), לא נקרין ולא מתרגמין.

(יב) אין מפטירין במרכבה, ר' יהודה מתיר, ר' אליעזר אומר אין מפטירין בהודע את ירושלם (יחזקאל טז ב), מעשה באחד שהפטיר בהודע את ירושלם אמר לו ר' אליעזר ילך אותו האיש וידע בתועבותיה של אמו, בדקו אחריו ונמצא ממזר.
שולי הגליון


  1. (עי' קידושין ל.).
  2. (מגילה כה. עיי"ש).
  3. (מגילה כה. עיי"ש).
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף