מנחת שי/קהלת/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון
תורה תמימה
תעלומות חכמה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

מנחת שיTriangleArrow-Left.png קהלת TriangleArrow-Left.png ז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

טוב. טי"ת רבתי ועיין מ"ש באיוב סוף סימן ט':

ו[edit]

כן שחק הכסיל וגם זה הבל. שחק חסר וא"ו וכבר הרחבתי הדבור בזה הענין בירמיה סי מ"ח:

שחק הכסיל וגם זה הבל. כן כתיב וגם בוא"ו ופן אחשב למעוות הכתובים ומשנה סדרן ומנהגן של ישראל אודיע אמונה בפי כי כך מצאתי בכמה ספרים כ"י ישנים מכמה מאות שנים וגם בדפוס ישן מויניציאה שנת רע"ח ודפוסים אחרים ישנים וכן נראה מפי' החכם ערמ"אה בעל העקידה ולמען לא ישאר לשום אדם מקום ספר בזה ונקוף הלב כלל אומר כי כן מוכרע מהמסורת שחיבר את זה עם י"ד פסוקים אית בהון וגם ותרין מלין בסוף פסוק וסימן נמסר בפרשת משפטים אצל פסוק וגם בעליו יומת משם תראה במקרא גדולה:

ז[edit]

ויאבד את לב מתנה. במדרש רבתי עושר שעשקו דתן ואבירם למשה רבן אבדו חכמתו ממנו ויאבד את לב מתנה מתונה כתיב אילו היה משה מתון היו ניצולין אלא שהקניטו והקפידו אותו וכו' כלומר דקרי ביה מתונה ובש"ר פ' ו' אין זה ועיין באות אמת דף קי"ג עמוד ב':

יח[edit]

טוב אשר תאחז. התי"ו בלא מאריך והא"לף בחטף סגול ויש ספרים בשוא לבדו:

אל תנח את ידך. בפסוק זה ובפסוק בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך ראיתי בספרים גירסאות משונות ומחיקות רבות ואולם מצאתי מסרה כ"י מפורשת האומרת קדמאה אל תנח את ידך תניינא אל תנח ידך ועיין מ"ש לקמן סימן י"א:

כא[edit]

מקללך. לית ורפי אבל ארם נהרים לקללך בדגש ובעלי המסורת נתנו בהם סימן כּכֿה פי' הכ"ף הראשונה דגושה והשנייה רפויה כן לקללך שהוא בתורה בדגש ושל קהלת רפי והתורה היא קודם קהלת סימן אחר כּמוך כֿמוהם:

כב[edit]

אשר גם את○. את כתיב אתה ק' ובנסחא כ"י מטוליטולא ובמקראות ישנות מהדפוס הטפחא בא"לף וכן במ"ג נמנה עם אחרים שהם בטעם מלעיל ועיין מ"ש בשופטים י"א ובחבקוק ב':

כח[edit]

בקשה נפשי. וכן בקשו חשבנות שבסמוך ברוב ספרי הדפוס וכ"י מדוייקים הק"וף רפויה:

כט[edit]

חשבנות. החי"ת בחירק והשי"ן בדגש לתפארת מכלול שקל פָעֵל ושרשים שרש חשב ולפי' הבי"ת רפויה וכן מצאתי במסורת כ"י חשבנות ב' בקריה ופי' ויעש בירושלם חשבנות (ד"ה ב' כ"ו) והמה בקשו חשבנות ע"כ וכמות זה כן מות זה וקריאה אחת לכלם:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.