מים חיים/יסודי התורה/י

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מים חיים TriangleArrow-Left.png יסודי התורה TriangleArrow-Left.png י

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
בני בנימין
מים חיים
מעשה רקח
סדר משנה
עבודת המלך
פרי חדש
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה"


ג[edit]

מאשר יבאו אליך מאשר ולא כל אשר. נ"ב ואמרינן בפ"ק דסוטה דף י"ב מ"ד וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים צופים ואינה יודעים מה צופים מהגין ואינם יודעים מה מהגין ראו שמושיען של ישראל וכו' ע"ש:

ה[edit]

שנא' וידעו כי נביא היה בתוכם. נ"ב ונסיון גדעון לא מקרי נסיון שעשאו לראות אם היה הוא ראוי לעשות נס על ידו ודו"ק:

< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף