Changes

Jump to navigation Jump to search
2,217 bytes added ,  12:07, 10 May 2020
הסבר על מה הולך פה
Line 1: Line 1:  
<includeonly>{{#titleparts:{{שם הדף}}|2|1}}/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|4}}|ב|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|{{גימטריה לתבניות מספר לאות| {{#חשב:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}-1}} }}}}/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|4}}|א|ב|א}}</includeonly><noinclude>
 
<includeonly>{{#titleparts:{{שם הדף}}|2|1}}/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|4}}|ב|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|{{גימטריה לתבניות מספר לאות| {{#חשב:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}-1}} }}}}/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|4}}|א|ב|א}}</includeonly><noinclude>
 +
 +
 +
הסבר הקוד:
 +
 +
<code><nowiki>{{#titleparts:{{שם הדף}}|2|1}}/</nowiki></code> - הקטע הראשון במבנה הקישור, שני הסקטורים הראשונים, למשל: '''פני יהושע/כתובות''', יישארו תמיד באותה צורה.
 +
 +
<code><nowiki>{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|4}}|ב</nowiki></code> - אם סקטור 4 (הסקטור שמייצג את מספר העמוד, עמוד א או עמוד ב) = ב, אזי:
 +
 +
<code><nowiki>|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}</nowiki></code> - שם הדף (סקטור 3) בקישור לעמוד  הקודם, אמור להישאר אותו דבר, רק העמוד יסוג לעמוד א, ולכן הפקודה היא להעתיק לקישור את סקטור 3 ככתבו וכלשונו.
 +
 +
אבל אם לא, דהיינו שסקטור 4 (מספר העמוד), הוא עמוד '''א''', אות היא שסקטור 3 (מספר הדף) אמור לסגת דף אחד אחורה, ולכן נורה לקישור להציג את מספר הדף הקודם על ידי חישוב הגימטריה של מספר הדף --> הפחתת מספר אחד --> והחזרת המספר החדש בגימטריה:
 +
 +
<code><nowiki>|{{גימטריה לתבניות מספר לאות| {{#חשב:</nowiki></code>  - בצע את החישוב דלהלן והחזר לנו אותו כאות:
 +
 +
<code><nowiki>{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}-1}} }}}}</nowiki></code> - מצא את סקטור 3 (שם הדף), הפוך אותו למספר, הפחת 1 ותן לנו את התוצאה (שאותה תמיר התבנית הקודמת בחזרה לאות)
 +
 +
כעת נותר לנו להוסיף את מספר העמוד, וזה ייעשה בצורה פשוטה - אם המספר הנוכחי הוא '''א''', נדע לבטח שהעמוד הקודם הוא '''ב''', וכן להיפך. ולכן:
 +
 +
<code><nowiki>/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|4}}|א|ב|א}}</nowiki></code> - לאמור, אם סקטור 4 (שם העמוד) הוא א, אז תן לי בקישור לעמוד הקודם את האות '''ב''', ואם לא (אפ הוא לא א, אלא ב, תן לי בקישור לעמוד הקודם את האות '''א'''.

Navigation menu