מהרש"א - חידושי הלכות/בכורות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

מהרש"א - חידושי הלכות TriangleArrow-Left.svg בכורות

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מים קדושים
רש"שדפים מקושרים

חידושי הלכות מהרש"א על מסכת בכורות

פרק ראשון – הלוקח עובר חמורו[edit]

פרק שני – הלוקח עובר פרתו[edit]

פרק שלישי – הלוקח בהמה[edit]

פרק רביעי – עד כמה[edit]

פרק חמישי – כל פסולי המוקדשין[edit]

פרק ששי – על אלו מומין[edit]

פרק שביעי – מומין אלו[edit]

פרק שמיני – יש בכור[edit]

פרק תשיעי – מעשר בהמה[edit]

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף