מהר"צ חיות/יבמות/מ/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רמב"ן
רשב"א
תוספות רי"ד
תוספות ישנים

חי' הלכות מהרש"א
מהרש"ל
מהדורא בתרא
מהר"צ חיות
רש"ש


מפתח
שינון הדף בר"ת


מהר"צ חיות TriangleArrow-Left.png יבמות TriangleArrow-Left.png מ TriangleArrow-Left.png א

תד"ה רצה כו'. א"נ הכא מריבוי דקרא דכהן המקריב צריך שיאכל ממנה. נ"ב ע' תוס' (סוכה מ"ב ע"א) ד"ה מהו דהביאו גירסא ה"מ מצוה דרמיא כו' אבל חטאת אפשר שיאכלנה אחר ע"ש ראינו דאין מצות אכילת קדשים על כהן המקריב לבד ואפשר דכונת התוס' דיכול לעשות שליח שיאכלו אחרים עי' (בבא קמא ק"י ע"א) דוקא היכי דאין ראוי לאכילה מחמת דהוא זקן או חולה אבל בלא"ה יכול לעשות שליח ע"ש ועי' מ"ש הרב תבואת שור סי' כ"ט ס"ק י"ד לענין מצות כיסוי:שולי הגליון


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף