מגדל עוז/נזירות/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png נזירות TriangleArrow-Left.png ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
מעשה רקח
קרית ספר


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


א[edit]

האומר הריני נזיר עד למנין נזירות שניה. רפ"ג דנדרים (דף י"ז) ופ' בתרא ומייתי לה פ"ק (דף ה')  :

ב[edit]

האומר הריני נזיר עד למנין נזירות שניה. רפ"ג דנדרים (דף י"ז) ופ' בתרא ומייתי לה פ"ק (דף ה')  :

ג[edit]

האומר הריני נזיר כשיהיה לי בן עד סתר הכל. פ"ב דמס' נזיר (דף י"ג)  :

נטמא אחר נזירות וכו' עד נזירות בנו: כתב הראב"ד אינו מחוור דלא פליגי ר"י ור"ל וכו': ואני אומר עיקר המחלוקת ההיא פ"ב דנזיר (דף י"ג י"ד) גמרא מתני' דהריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן וקי"ל כר"י ומפרש טעמא משום דחדא נזירות אריכתא היא ומוכחא סוגיין דהתם דדוקא נזירות בנו סותר הכל אבל נזירות שלו אינו סותר נזירות בנו תדע שהרי נזירותו נדחה מפני נזירות בנו ואין נזירות בנו נדחה מפני נזירותו אלמא נזירות בנו עיקר ונזירות שלו טפל לו וכן מצאתים מפורש בירושלמי (דף נ"ב ע"ב) דגרסינן ר' יודן בעי קומי ר' יוסי ותדחה נזירותו לנזירות בנו (בספרים שלנו כן היא, ר' יודה בעי קמי ר' יוסי ותקדם נזירותו לנזירות בנו) לא כן א"ר אבהו בשם ר"י הרי זו עולה לאחר שלשים יום ומכרה בתוך שלשים יום (הרי זו) מכורה והקדישה קדשה אמר (ליה) לא באומר הרי זו דילמא באומר הרי עלי והאומר הרי אני כאומר הרי עלי אלמא פשיטא ליה לתלמודא שנזירות בנו עיקר לר' יהודה גופיה ובזה נמצאו דברי ר"מ ז"ל נכונים:

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

ד[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

ה[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

ו[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

ז[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

ח[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

ט[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

י[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

יא[edit]

ובכמה ימים משלים עד לא חלה עליו נזירות. הכל פ"ב דנזיר (דף י"ד)  :

שספק נזירות להקל עד שחלה עליו. פ"ב דנזיר (דף י"ג) ובנדרים פ"א ופ"ב:

יב[edit]

נזיר ששלמו ימי נזירותו כו' עד או לוקה. פ"ב דנזיר (דף י"ג)  :

יג[edit]

מי שנדר בנזיר וכו' עד אין נזקקין לו כלל: כתב הראב"ד ז"ל פי' אם בא לישאל על נדרו אין מתירין לו כלל עכ"ל: ואני אומר שמועה זו כולה פ' ב"ש דמס' נזיר (דף ל"א ול"ב) ופירש יפה פי' הראב"ד ז"ל וכך קבלנו גם אנחנו מפני רבותינו נ"ע ואף כי יש פירושים אחרים וחלוקים ר"מ ז"ל כתב כלשון הגמ' כמנהגו וכמ"ש כמה פעמים. ומ"מ לבי מהסס מה בא הראב"ד ז"ל לחדש בכתיבה זו:

יד[edit]

מי שנדר בנזיר וכו' עד אין נזקקין לו כלל: כתב הראב"ד ז"ל פי' אם בא לישאל על נדרו אין מתירין לו כלל עכ"ל: ואני אומר שמועה זו כולה פ' ב"ש דמס' נזיר (דף ל"א ול"ב) ופירש יפה פי' הראב"ד ז"ל וכך קבלנו גם אנחנו מפני רבותינו נ"ע ואף כי יש פירושים אחרים וחלוקים ר"מ ז"ל כתב כלשון הגמ' כמנהגו וכמ"ש כמה פעמים. ומ"מ לבי מהסס מה בא הראב"ד ז"ל לחדש בכתיבה זו:

טו[edit]

מי שנדר בנזיר וכו' עד אין נזקקין לו כלל: כתב הראב"ד ז"ל פי' אם בא לישאל על נדרו אין מתירין לו כלל עכ"ל: ואני אומר שמועה זו כולה פ' ב"ש דמס' נזיר (דף ל"א ול"ב) ופירש יפה פי' הראב"ד ז"ל וכך קבלנו גם אנחנו מפני רבותינו נ"ע ואף כי יש פירושים אחרים וחלוקים ר"מ ז"ל כתב כלשון הגמ' כמנהגו וכמ"ש כמה פעמים. ומ"מ לבי מהסס מה בא הראב"ד ז"ל לחדש בכתיבה זו:

טז[edit]

כל ב"ד כו' עד ההדיוט. פ"ב דנדרים:

האשה שנדרה בנזיר עד סוף הפרק. פ' ד' דמס' נזיר (דף כ"ח)  :

יז[edit]

כל ב"ד כו' עד ההדיוט. פ"ב דנדרים:

האשה שנדרה בנזיר עד סוף הפרק. פ' ד' דמס' נזיר (דף כ"ח)  :


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.